top of page

เปิดสอบทันที ที่โควิทคลี่คลาย

ภาวนาให้โควิทหาย และขอภาวนาให้ทำเกณฑ์ใหม่มาเปิดสอบไม่ทัน ✌️✌️ - ที่ประชุมผอ.เขตฯ เห็นชอบไปแล้วครับ
- เปิดสอบทันที ที่โควิทคลี่คลาย

เปิดสอบทันที ที่โควิทคลี่คลาย
bottom of page