top of page

ด่วน! กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครั้งที่ 13/2563 จำนวน 87 อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13/2563 กลุ่มวิชาเอกที่เรียกบรรจุมีดังนี้ กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 14 อัตรา กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 6 อัตรา กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา กลุ่มวิชาเอกคหกรรมศาสตร์(อาหาร) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 29 อัตรา อ่านเพิ่มเติมด้านล่างครับ http://www.aya.moe.go.th/aya/index.php/ประกาศ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-ศธจ-พระนครศรีอยุธยา/261-รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครูผู้ช่วย-สังกัด-สพฐ-ครั้งที่-13-2561?fbclid=IwAR2Tt8Nx1NV9KJj3-Om-9DEOE4XvckoQB5pAkco8LKvPezFW8Gj3mI2HYlU

ด่วน! กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครั้งที่ 13/2563 จำนวน 87 อัตรา
bottom of page