top of page

ครุจุฬาฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก | ครูลูกชาวนา

สาขาวิชาอุดมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ครุจุฬาฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาอุดมศึกษา ลงประกาศทางเพจเฟสบุ๊ค เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 สามารรถสมัครเรียนทางเว็บไซต์ www.register.gradchula.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-9279854 หรือ 088-0884044 เรียบเรียง : ครูลูกชาวนา

ครุจุฬาฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก | ครูลูกชาวนา
bottom of page