top of page

TOP 10 ประเทศที่มีเงินเดือนครูสูงสุด | Krulukchawna

โควิด-19 ทำให้ครูกลายเป็นจุดสนใจ บีบบังคับว่าครูต้องสอนนักเรียนแบบไหน? และเป็นการกดดันทางอ้อมว่านักเรียนต้องเรียนออนไลน์ให้ได้ผลดี ทั้งครูและนักเรียนต้องปรับตัวกันยกใหญ่โดยเฉพาะครูที่ต้องเรียนรู้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอน จากการทุ่มเททำงานเบื้องหลังอย่างหนักของครู เราคงอยากรู้ว่าแต่ละประเทศได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่?

หมายเหตุตัวใหญ่ใหญ่

1. อ้างอิงข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ ซึ่งมีการนำเสนอในเดือนุลาคม 2020

เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพราะมีการเทียบค่าครองชีพให้ด้วย ทางทีมงานครูลูกชาวนา ได้ไปเช็คค่าครองชีพในปัจจุบันของแต่ละประเทศแล้ว (8 ก.ย. 64) ซึ่งเป็นค่าที่ตรงกัน จึงสามารถเชื่อถือข้อมูลและเว็บไซต์ที่มีการจัดลำดับนี้ได้นะครับ แตกต่างจากเว็บอื่นในที่จัดลำดับไว้เหมือนกัน แต่ไม่เทียบค่าครองชีพไว้ด้วย อาจทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริงหรือผิดได้ครับ


2. อ้างอิงเว็บไซต์ในการหาดัชนีค่าครองชีพในแต่ละประเทศ คือ


3. ค่าเงินที่แปลงจากดอลลาร์ เป็น บาทไทย คือยึดค่าเงินในวันที่ 8 กันยายน 2564


4. เงินเดือนของครูแต่ละประเทศแต่ต่างกันในระดับชั้นที่สอนด้วย เช่น ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ทางครูลูกชาวนาจะขอนำเสนอเงินเดือนครูเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละประเทศนะครับ แต่ก็ยังมีรายละเอียดเงินเดือนเริ่มต้นของครูแต่ละประเทศด้วยครับ เพียงแต่ไม่ได้นำมาเทียบกันเหมือนค่าเงินเดือนสูงสุดเท่านั้นครับ


5. ถ้านอกเหนือจากหมายเหตุ 4 ข้อนี้แล้ว มีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ทางทีมงานครูลูกชาวนายินดีจะนำข้อเสนอ ข้อแนะนำ เชิงสร้างสรรค์ของผู้อ่านทุกท่าน มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปครับ10 อันดับประเทศที่มีเงินเดือนครูสูงสุด และเงินเดือนครูไทยอยู่ตรงไหนถ้าเทียบในระดับโลก

มาเริ่มดูกันเลยนะครับ

1. ลักเซมเบิร์ก : Luxembourg

- เงินเดือนสูงสุด: $139,336 (4,554,893 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 379,574 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ : 84.38

ในประเทศลักเซมเบิร์ก ครูมัธยมปลายเริ่มต้นด้วยเงินเดือนประจำปีเฉลี่ย 79,667 ดอลลาร์ (216,959 บาทต่อเดือน) มากกว่าครูในประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ที่จะได้รับรายได้ในปีเดียวในช่วงที่มีการทำงานสูงสุด คือมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี สามารถดึงเงินได้มากกว่า $100,000 และสูงสุดที่ $139,336 ต่อปี เทียบกับค่าครองชีพ ไม่มีประเทศใดในโลกที่จ่ายให้กับครูมากขึ้นกว่านี้แล้วครับ

2. สวิตเซอร์แลนด์ : Switzerland

- เงินเดือนสูงสุด: $115,977 (3,788,969 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 315,747 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 122.67

นอกจากประเทศลักเซมเบิร์กแล้ว ก็มีประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นละครับ ที่ครูมัธยมปลายสามารถ จะได้รับเงินเดือนสูงขนาดนี้ ซึ่งทำรายได้สูงสุดสำหรับครูที่มีประสบการสอน 10 ปี โดยเฉลี่ย $115,977 ต่อปี และเริ่มต้นที่ 75,494 ดอลลาร์ (205,532 บาทต่อเดือน)สำหรับครูที่ยังไม่มีประสบการสอน เงินเดือนที่สูงขนาดนี้ ถ้าเทียบกับค่าครองชีพแล้ว ก็พอเข้าใจได้ ว่าสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ต้องใช้เงินจำนวนมากในการอยู่อาศัยนะครับ


3. เยอรมนี : Germany

- เงินเดือนสูงสุด: $103,715 (3,390,858 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 282,571 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 66.57

ครูมัธยมปลายที่ประเทศเยอรมัน ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเฉลี่ย 103,715 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับครูที่ดีที่สุดและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ส่วนค่าตอบแทนเริ่มต้นของครูในประเทศเยอรมันคือ 74,021 ดอลลาร์ ต่อปี (201,522 บาท ต่อเดือน) ซึ่งเทียบกับค่าครองชีพแล้วก็ถือว่าได้ค่าตอบแทนที่สูงพอสมควรครับ


4. เนเธอร์แลนด์ : Netherlands

- เงินเดือนสูงสุด: $90,639 (2,963,895 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 246,991 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 75.22

ครูมัธยมปลายในประเทศเนเธอร์แลนด์ จะได้รับเงิน 90,639 ดอลลาร์ต่อปี และเงินเดือนครูเริ่มต้นที่ 44,215 ดอลลาร์ต่อปี (120,375 บาทต่อเดือน)แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 67,769 ดอลลาร์หลังจากมีประสบการณ์สอน 10 ปี


5. ออสเตรีย : Austria

- เงินเดือนสูงสุด: $90,109 (2,946,564 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 245,547 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 72.15

ครูมัธยมปลายในออสเตรีย ถ้าเริ่มสอนจะได้เงินเดือนประมาณ 43,726 ดอลลาร์ต่อปี (119,080 บาทต่อเดือน) แต่ก็เพิ่มขึ้นเป็น 55,070 ดอลลาร์หลังจากทำงานมา 10 ปี เมื่อถึงปีที่มีรายได้สูงสุด ครูในประเทศนี้ สามารถจะได้รับเงิน 90,109 ดอลลาร์ต่อปี


6. เกาหลีใต้ : South Korea

- เงินเดือนสูงสุด: $89,356 (2,921,047 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 243,420 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 75.16

เกาหลีได้เป็นประเทศนอกยุโรปที่ติดอันดับท็อป 10 ครูได้รับเงินเดือนสูงสุด ต่อปี 89,356 ดอลลาร์ เริ่มต้นที่ 31,444 ดอลลาร์ต่อปี (85,790 บาทต่อเดือน) แต่หลังจากทำงานมา 10 ปี ครูโรงเรียนมัธยมของเกาหลีใต้ได้รับ คือเงินเดือน 47,772 ดอลลาร์ ค่าครองชีพที่เกาหลีใต้เยอะกว่าออสเตรียอีกนะครับ


7. สหรัฐอเมริกา : United States

- เงินเดือนสูงสุด: $73,200 (2,392,908 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 199,409 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 70.95

ครูที่สหรัฐอเมริกาด้รับเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 41,806 ดอลลาร์ต่อปี (114,151 บาทต่อเดือน) หลังจากมีประสบการณ์สอน 10 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 57,107 ดอลลาร์ และแตะสูงสุดที่ 73,200 ดอลลาร์ต่อปี เทียบกับค่าครองชีพแล้วก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่เงินเดือนเยอะพอสมควรครับ


8. ไอร์แลนด์ : Ireland

- เงินเดือนสูงสุด: $72,297 (2,364,111 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 197,009 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 76.33

ครูที่ประเทศไอร์แลนด์ ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 72,297 ดอลลาร์และเริ่มต้นที่ 36,966 ดอลลาร์ ต่อปี (100,886 บาทต่อเดือน) หลังจากมีประสบการณ์สอน 10 ปี รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 58,345 ดอลลาร์ แต่ถ้าดูค่าครองชีพแล้วจะเห็นว่ามากกว่าสหรัฐอเมริกาอีก


9 แคนาดา : Canada

- เงินเดือนสูงสุด: $70,698 (2,311,117 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 192,593 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 68.16

แคนาดาเป็นอีกประเทศนอกยุโรปที่ติดอันดับท็อป 10 ครูระดับมัธยมปลาย เริ่มต้นที่ 40,504 ดอลลาร์ ต่อปี (110,542 บาทต่อเดือน) จากนั้นหลังจากมีประสบการณ์สอน 10 ปี จะมีรายได้ 68,414 ดอลลาร์ และมีรายได้สูงสุดเฉลี่ย 70,698 ดอลลาร์


10 ญี่ปุ่น : Japan

- เงินเดือนสูงสุด: $62,388 (2,040,899 บาทต่อปี)

- เฉลี่ยเดือนละ 170,074 บาท - ดัชนีค่าครองชีพ: 85.52

ครูมัธยมปลายที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจะได้รับเงินเดือนประจำปี 62,388 ดอลลาร์ เงินเดือนเริ่มต้นที่เพียง $ 29,440 ต่อปี (80,346 บาทต่อเดือน) หลังจากทำงานมีประสบการณ์ 10 ปี เงินเดือนประจำปีจะอยู่ที่ระดับกลางที่ 41,861 ดอลลาร์ ถ้าเทียบกับค่าครองชีพแล้ว ถือว่าเงินเดือนยังอยู่ในระดับสูงจนติด top 10 ของโลกเลยนะครับ


 

นอกจากนี้เรายังมีอีก 2 ประเทศที่อยากรู้นั้นคือ ประเทศฟินแลนด์และประเทศไทย ไปดูกันว่าเงินเดือนครูทั้ง 2 ประเทศนี้ จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ

ฟินแลนด์ : Finland

- เฉลี่ยโดยรวมสำหรับครู: $42,426 (1,387,754 บาทต่อปี , 115,646 บาทต่อเดือน) - เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด: $50,656 (1,657,008 บาทต่อปี ) สำหรับครูมัธยมปลาย - เฉลี่ยเดือนละ 138,084 บาท

- ดัชนีค่าครองชีพ: 72.18

แม้เงินเดือนครูของประเทศฟินแลนด์ จะจัดอยู่ลำดับที่ 17 ของโลก แต่ฟินแลนด์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก และยังมีค่าครองชีพที่ไม่ได้มากเกินไปถ้าเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับต่อปี

ไทย : Thailand

- เงินเดือนเริ่มต้น 180,600 บาทต่อปี

- เงินเดือนสูงสุด 837,600 บาทต่อปี (คศ.4)

- เฉลี่ยเดือนละ 69,800 บาท

- ดัชนีค่าครองชีพ: 49.86ตามอ้างอิง ข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดเมื่อรับราชการ 30 ปี ก่อนเกษียญ คือ ตำแหน่ง คศ. 4 เงินเดือนเฉลี่ยแล้วจบลงประมาณเดือนละ 50,000 บาท รวมกับ วิทยฐานะเชี่ยวชาญอีก 9,900 + 9,900 บาท รวมแล้วส่วนใหญ่จะได้รับเงินเดือนสูงสุดเฉลี่ย 69,800 บาท (ได้ไม่เท่ากันทุกคน ขึ้นอยู่กับการประเมินของแต่ละคน) ซึ่งถ้าเทียบกับค่าครองชีพแล้ว ก็ถือว่าครูไทยได้เงินเดือนไม่มากเท่าไหร่ โดยเฉพาะครูที่เพิ่งเริ่มต้นได้รับราชการ ได้เงินเดือน 15,050 บาทต่อเดือน หรือ 180,600 บาทต่อปี 

เรียบเรียง : krulukchawna


ดู 961 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page