top of page

อบรมฟรี! รับใบประกาศนียบัตร จากอักษร (Aksorn ) | Krulukchawna
โครงการอบรมออนไลน์ “การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn)

เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์”💻🌍ที่ช่วยให้ครสอนได้แบบมืออาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง.


กรอบเนื้อหาสาระ

📍สื่อดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

📍การใช้ Aksorn On-Learn Platform เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

📍แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

📍การประยุกต์ใช้เครื่องมือ (ZOOM และ Google Meet) ในการจัดการเรียนรู้


อบรมจบรับใบประกาศนียบัตร รับรองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง จากอักษร

จำกัดเพียง 500 ที่นั่ง ต่อหลักสูตร เท่านั้น‼️ รีบจับจองที่นั่งกันให้ไว ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย🤩

.

สมัครเข้าอบรมได้ง่าย ๆ

🌟รุ่นที่ 21 – วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564🌟

⏰รอบเช้า 09.00 น. - 12.00 น.⏰


🌟รุ่นที่ 22 - วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564🌟

⏰รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.⏰🌟รุ่นที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564🌟

⏰รอบเช้า 09.00 น. - 12.00 น.⏰


🌟รุ่นที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564🌟

⏰รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.⏰


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ โทร. 097-281-9905, 086-341-8002

#อักษร

ดู 408 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page