top of page

วันรับรองภาษามือไทย |Krulukchawna


 

ความรู้เกี่ยวกับภาษามือไทย

 

17 สิงหาคม เป็นวันรับรองภาษาไทยมือไทย ครูลูกชาวนาจึงขอนำความรอบรู้เกี่ยวกับภาษามือไทย มานำเสนอทุก ๆ คน นะครับ


แน่นอนว่าเราคงรู้จักแล้วว่าภาษามือกันอยู่แล้ว ว่ามีหน้าที่ไว้สื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือ หูหนวกนั้นเอง หรือเราจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนี้จะมีล่ามภาษามืออยู่มุมล่างของหน้าจอ TV เพื่อแปลข้อความจากรายการ TV ให้คนหูหนวกได้เข้าใจนั้นเอง

ใครเป็นผู้ริเริ่มภาษามือไทย?

ภาษามือไทยดัดแปลงมาจากจัวสะกดนิ้วมืออเมริกันโดย คุณหญิงกมลา ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ต่อมา 17 สิงหาคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการในนามรัฐบาลไทยได้ประกาศรับรองภาษามือประจำชาติ (คนหูหนวกไทย) และได้ให้การรับรองให้ใช้ภาษามือไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงนับวันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันรับรองภาษามือไทย


ตัวอย่างภาษามือไทย
  1. แบบสะกดพยัญชนะไทย


2. แบบสะกดตัวเลขภาษามือไทย (Thai Sign Language หรือ ThSL) ใช้เป็นอย่างมากในประเทศไทย เทียบเป็น 20% ใน 56,000 คนหูหนวกก่อนรู้ภาษาที่ได้ไปที่โรงเรียน


เรียบเรียง :ครูลูกชาวนา

ขอบคุณภาพและข้อมูล


ดู 838 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page