top of page

เปิดรับสมัครแล้ว ! ครูรักษ์ถิ่น ม.ราชภัฏภูเก็ต | Krulukchawna

รับสมัคร ...ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา จบแล้วบรรจุเลย รับสมัครนักเรียน ม.6 เข้ารับทุนโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันรับสมัคร เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ที่ : https://krurakthin.pkru.ac.th/register.php หรือ ตาม QR-cord ที่แนบไว้ในภาพได้ค่ะ สาขาที่เปิดรับสมัครและพื้นที่ 1.สาขาการศึกษาปฐมวัย รับจำนวน 38 คน 📌 พื้นที่รับสมัคร 5 จังหวัด ระนอง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 2. สาขาการประถมศึกษา รับจำนวน 30 คน 📌 พื้นที่รับสมัคร 6 จังหวัด ระนอง กระบี่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัครรับทุน ได้ที่ : https://krurakthin.pkru.ac.th ..................................... เรียบเรียง : Krulukchawna

เปิดรับสมัครแล้ว ! ครูรักษ์ถิ่น ม.ราชภัฏภูเก็ต | Krulukchawna
bottom of page