top of page

ด่วนที่สุด! ประกาศ สพฐ.ฉบับจริง สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 63

ประกาศฉบับจริงมาแล้วครับ มาพร้อมกำหนดวันสอบและเกณฑ์การคัดเลือกครับ อีกไม่ถึง 2 เดือนก็จะเป็นการสอบจริง ไปดูวันเวลาตามประกาศฉบับจริงเลยครับ ✌️ ประกาศสอบฉบับจริง กำหนดการรับสมัคร ตารางสอบ มาตรการป้องกันโควิด เกณฑ์การตัดสิน

ด่วนที่สุด! ประกาศ สพฐ.ฉบับจริง สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 63
bottom of page