top of page

คุณหญิงกัลยาชูนโยบายการศึกษาพิเศษปี 2564

“เดินหน้าขับเคลื่อน 5 มิติ เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้วิชาการ-วิชาชีพ- วิชาชีวิต 24 ชั่วโมง พร้อมตั้งศูนย์วิจัยยกระดับการศึกษาเด็กพิเศษ เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่อย่างยั่งยืน” ที่มาและรายละเอียด คลิก https://www.prachachat.net/education/news-796740

คุณหญิงกัลยาชูนโยบายการศึกษาพิเศษปี 2564
bottom of page