top of page

Update การสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ล่าสุด 21.09.64 | krulukchawna

สพฐ. จะเร่งจัดสอบโดยเร็ว

“สพฐ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากครูและเด็กมีภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่ปลอดภัย ก็จะเร่งจัดสอบโดยเร็ว แต่ก็อาจต้องมีการปรับวิธีการสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด ตรงนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอ ต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบก่อน” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเสนอ ก.ค.ศ. จัดห้องสอบที่ภูมิลำเนาของผู้สมัคร

หากมีการจัดสอบต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งสพฐ.เองมีความพร้อม แต่หลักเกณฑ์การจัดสอบต่างๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีการหารือ หากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง จะเสนอให้มีการจัดสอบครูผู้ช่วย โดยอาจจะให้จัดห้องสอบที่จังหวัดของผู้สมัคร เช่น ผู้สมัครอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี แต่ไปสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ให้สอบที่จังหวัดอุดรฯ จากเดิมที่ต้องเดินทางมาสอบที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อลดการเดินทาง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ก.ค.ศ. แต่ยืนยันว่า ต้องมีการจัดสอบ ไม่สามารถจัดสอบออนไลน์ได้ เพราะนอกจากจะไม่มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วยังอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง


การรับสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 64

- กศจ. และ สศศ. เปิดรับ จำนวน 76 แห่ง

- มีผู้สมัครทั้งสิ้น 175,403 ราย

- ตำแหน่งว่างรวม 11,877 อัตรา


จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด

1. นครราชสีมา 12,594 ราย

2. ชลบุรี 7,308 ราย

3. กรุงเทพฯ 6,793 ราย

4. ตาก 6,402 ราย

5. เชียงราย 5,682 ราย


สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด

1. ปฐมวัย 22,405 ราย

2. สังคมศึกษา 19,810 ราย

3. คอมพิวเตอร์ 17,931 ราย

4. พลศึกษา 17,587 ราย

5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14,428 ราย 

เรียบเรียง : krulukchawna


bottom of page