top of page

เรื่องนี้ดีมีข้อสอบ : กระทรวงศึกษาธิการปรับวิสัยทัศน์ใหม่

เรื่องนี้สำคัญครับ จะครอบคลุมไปทุกด้านของ กระทรวงศึกษาธิการครับ

วิสัยท้ศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page