top of page

แจ้งข่าวผู้ปกครอง นักเรียนออทิสติกเข้ารับบริการพัฒนาทักษะก่อนวัยเรียนสู่ชั้นเรียน (Phase I) ฟรี

ครูลูกชาวนานำข่าวดีๆ มาฝากผู้ปกครองครับ โดยเฉพราะผู้ปกครองที่มีนักเรียนออทิสติก นำนักเรียน เข้ารับโครงการพัฒนาทักษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนสู่ชั้นเรียน (Phase I) สำหรับเด็กออทิสติกระดับรุนแรงน้อยครับผมโครงการพัฒนาทักษะและส่งต่อเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ CommDis.mahidol.ac.th คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 งานบริการผู้ป่วยคลินิก 02-201-1476, 02-201-1448 สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425 โทรสาร 02-201-2208 Email rama.mahidol.cd@gmail.comดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page