top of page

อบรมออนไลน์ฟรี เรื่องเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เหมาะสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

สวัสดีครับ ครูลูกชาวนานำหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเหมาะสำหรับครูการศึกษาพิเศษเป็นอย่างมากครับผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจดูรายชื่อและอีเมล์ให้ถูกต้องก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์


ตัวอย่างเกียรติบัตรทำแบบทดสอบคลิกลิงค์ด้านล่างเลยครับ
ดู 471 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page