top of page

อบรมออนไลน์ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21 ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2563 โดยเปิดการอบรมฯ ทั้งหมด 3 รายวิชา ดังนี้ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาการคำนวณ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมด ให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถรองรับระบบ


ตารางการอบรม


สมัครเข้าอบรมลิงค์นี้ครับ

http://edu.crru.ac.th/workshop/สอบถามเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/edu.crru.ac.th


ครูลูกชาวนา : เรียบเรียง


ดู 56 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page