top of page

อบรมฟรี! รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา | Krulukchawna

อัปเดตเมื่อ 31 ส.ค. 2564


อบรมฟรี! รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live ถ่ายทอดสดการนำเสนอผลงาน

“ การประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16

“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564

ผู้บรรยายน่าสนใจมากๆ

เว็บเพจการประชุม

http://sym16.onec.go.th

กำหนดการประชุม และ ช่องทางการรับชม

https://bit.ly/3CV50h9เว็บไซต์การประชุม

https://sym16.onec.go.th/

การประชุมทั้งสองวัน ประกอบด้วย 1 ห้องหลัก และ 6 ห้องย่อย

ซึ่งจะมีหัวข้อการนำเสนอผลงานที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ตามกำหนดการข้างต้น

ห้องย่อยอบรม

.

🚩ห้องหลัก OEC News สภาการศึกษา

https://www.facebook.com/OECSocial


🚩Sym16 ห้องย่อย1

https://www.facebook.com/OEC.Sym16Room1/


🚩 Sym16 ห้องย่อย2

https://bit.ly/3CUWvmf


🚩 Sym16 ห้องย่อย3

https://bit.ly/3yWn0W4


🚩 Sym16 ห้องย่อย4

https://bit.ly/37UBedW


🚩Sym16 ห้องย่อย5

https://bit.ly/3mkoSEi


🚩 Sym16 ห้องย่อย6

https://bit.ly/3AVz9Lxวิธีการรับเกียรติบัตร

1. รับชมห้องใดห้องหนึ่งที่เราสนใจในช่วงเวลาที่กำหนดมาให้ เมื่อรับชมเสร็จทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร

2. ได้รับเกียรติบัตรใบเดียวลิงค์แแบสอบถามเพื่อรับเกียรติบัตร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC2IBG6nqLcISt60dO7v5sooFZljpgrDef_wxwQbNfMbGESg/viewform

เรียบเรียง : ครูลูกชาวนา

ดู 4,358 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page