top of page

อบรมฟรี! รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา | Krulukchawna

อัปเดตเมื่อ 31 ส.ค. 2564


อบรมฟรี! รับเกียรติบัตรจากสภาการศึกษา

สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live ถ่ายทอดสดการนำเสนอผลงาน

“ การประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16”

“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564

ผู้บรรยายน่าสนใจมากๆ

เว็บเพจการประชุม
กำหนดการประชุม และ ช่องทางการรับชม


เว็บไซต์การประชุม
การประชุมทั้งสองวัน ประกอบด้วย 1 ห้องหลัก และ 6 ห้องย่อย

ซึ่งจะมีหัวข้อการนำเสนอผลงานที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ตามกำหนดการข้างต้น

ห้องย่อยอบรม

.

🚩ห้องหลัก OEC News สภาการศึกษา


🚩Sym16 ห้องย่อย1


🚩 Sym16 ห้องย่อย2


🚩 Sym16 ห้องย่อย3


🚩 Sym16 ห้องย่อย4


🚩Sym16 ห้องย่อย5


🚩 Sym16 ห้องย่อย6วิธีการรับเกียรติบัตร

1. รับชมห้องใดห้องหนึ่งที่เราสนใจในช่วงเวลาที่กำหนดมาให้ เมื่อรับชมเสร็จทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร

2. ได้รับเกียรติบัตรใบเดียวลิงค์แแบสอบถามเพื่อรับเกียรติบัตร
เรียบเรียง : ครูลูกชาวนา

ดู 4,359 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page