top of page

สอบครูผู้ช่วย กศน. ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | ครูลูกชาวนา

สวัสดีครับผมเพื่อนครูทุกท่าน วันนี้ครูลูกชาวนามีข่าวเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยมาอัปเดตกันนะครับ

โดยเฉพาะการสอบครูผู้ช่วย ในสังกัด สำนักงาน กศน. ปี 2564 ครับผม


จากการประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้


“เห็นชอบการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน. ปี 2564 ตามที่สำนักงาน กศน. เสนอขอให้คุรุสภาพิจารณาอนุญาต เป็นเวลา 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต”


***สรุปให้เข้าใจง่ายๆ คือ สำหรับคนที่จะสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ในสำนักงาน กศน. จะสามารถสอบได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิชาเอก และประกาศของคุรุสภาครับผมลายละเลียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก ลิ้งค์นี้นะครับดู 241 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page