top of page

สอบครูผู้ช่วยแปะไว้เลย ภาพและตำแหน่งความสำคัญของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563

แปะไว้เลย รวมภาพผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 (ชุดขาวและชุดสูท) โดยหน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้
#นายกรัฐมนตรีปัจจุบันคนที่29 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร

#นายกรัฐมนตรีและ#รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35 คน ประกอบกันเป็น คณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันคณะที่ 62)

(พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง)

(ครม.มีวาระ 4 ปี )แต่(สว.วาระ 5 ปี)

1.สัญชาติไทยโดยการเกิด

2.อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี (สส.25 สว.40 )

3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี

#ประเด็นคำถาม ครม. มี่กี่คน ??

#ประเด็นคำถาม สส.มีกี่คน ??

#ประเด็นคำถาม สว./สว.ระยะเริ่มแรก มีกี่คน ??

#ประเด็นคำถามสว.โดยตำแหน่งมีกี่คน ??กระทรวงศึกษาธิการ 

และสามารถดาวน์โหลดรูปเต็มๆ ไว้ใช้งานได้นะครับ


ที่มา ศธ.360

ครูลูกชาวนา : เรียบเรียง

ดู 93 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page