top of page

สมัครอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ.ใช้ประกอบเลื่อนวิทยฐานะได้ครับ

ครูลูกชาวนาสวัสดีครับผม วันนี้จะมานำเสนอการอบรมออนไลน์ที่สามารถเอาไปเลื่อนวิทยฐานะได้ครับ โดย สพฐ. และ สสวท.ชวนครูสมัครอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ.ใช้ประกอบเลื่อนวิทยฐานะได้ 😍


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)


ภายใต้นโยบาย "การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน" เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่


1.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น

2.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย

3.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นครูหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ครูสมัครสมาชิกและอบรมฟรีได้ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th สอบถามระบบการอบรมได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook/GiftedOBEC และ Facebook/สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท ที่มา


ขอบคุณเพจ  IPST Thailand

ครูลูกชาวนา : เขียน


ดู 42 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page