top of page

ศธ. เร่งแก้กฎหมาย คืนอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายให้เขตพื้นที่ฯ เพราะสพฐ. ขาดอำนาจเกิดผลเสีย

สพฐ. ก็ไม่สามารถทำได้ ต้องให้กศจ. สั่งการ เพราะอำนาจ การแต่งตั้งโยกย้าย และลงโทษทางวินัยเป็นของกศจ. ทั้งที่ควรเป็นอำนาจที่สพฐ. ควรจะทำเองได้  เหมือนการโยนกันไปมา กลายเป็นผลเสียมาเกิดที่คุณภาพการศึกษา และคุณภาพเด็ก ระบบนี้ทำให้กระบวนการ ทำงานได้ไม่สุดซอย ครึ่ง ๆ กลางๆ แล้วต้องส่งต่อให้หน่วยงานอื่น จึงเกิดปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ”

ศธ. เร่งแก้กฎหมาย คืนอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายให้พื้นที่ฯ ตั้งอ.ก.ค.ศ.สพฐ.-อ.ก.ค.ศ.จังหวัด ดูงานบุคคล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ คืน อำนาจการบรรจุและแต่งตั้ง โยกย้าย และการลงโทษทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53(3)และ(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด  เพื่อให้สพฐ. สามารถบริหารงานบุคคลได้เวลาเกิดปัญหา ไม่เช่นนั้นสพฐ. ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯ เห็นชอบแล้ว ก็จะต้องเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ


“การปรับโครงสร้างครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้สพฐ. สามารถบริหารงานบุคคลได้ดีขึ้น โดยอ.ก.ค.ศ.สพฐ. จะมีอำนาจในการควบคุมกำกับงานบุคลากรเชิงนโยบาย จากเดิมที่มีเรื่องแล้วต้องโยนไปให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา เป็นรูปแบบการทำงานที่เชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยเร็ว เพราะอย่างที่ทราบ ว่าการบริหารงานบุคคลขณะนี้ยังมีปัญหา อย่างกรณีลงโทษทางวินัย ครู ผู้บริหาร เช่น กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนอนาจารเด็ก ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สพฐ. ก็ไม่สามารถทำได้ ต้องให้กศจ. สั่งการ เพราะอำนาจ การแต่งตั้งโยกย้าย และลงโทษทางวินัยเป็นของกศจ. ทั้งที่ควรเป็นอำนาจที่สพฐ. ควรจะทำเองได้  เหมือนการโยนกันไปมา กลายเป็นผลเสียมาเกิดที่คุณภาพการศึกษา และคุณภาพเด็ก ระบบนี้ทำให้กระบวนการ ทำงานได้ไม่สุดซอย ครึ่ง ๆ กลางๆ แล้วต้องส่งต่อให้หน่วยงานอื่น จึงเกิดปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ” นายอำนาจกล่าว
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page