top of page

รับสมัครแล้ว! ครูรัก(ษ์)ถิ่น 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | Krulukchawna

อัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2564


ประกาศพื้นที่ ตำบล เป้าหมายทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565

- นักเรียนที่สนใจ และ ผู้ปกครอง ต้องอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนา ระดับตำบล ตามประกาศ อย่างน้อย 3 ปี


- ตำบลใกล้เคียงตามประกาศ(ตำบลที่มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ติดกับตำบลที่ประกาศ) สามารถสมัครได้


- ทุนนี้มีลักษณะเฉพาะ สำหรับนักเรียนที่มีฐานะตามข้อกำหนดของ กสศ. ไม่ใช่ลักษณะของทุนเรียนดี เพื่อสอบชิงทุน โปรดศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน


- วันรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เร็วๆนี้

ตำบลที่รับสมัคร


คุณสบัติ

สถานที่รับสมัคร

เรียบเรียง : ครูลูกชาวนา

ดู 1,550 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page