top of page

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

สวัสดีครับครูลูกชาวนานำข่าวมาฝากครับ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดวิธีการไว้ผมของนักเรียน เป็นเรื่องใหม่ที่คุณครูทุกคนควรทราบเพื่อให้ครูทุกคนได้สอนนักเรียนให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับ ไปดูประกาศฉบับจริงเลยครับ


ขอบขอบคุณข่าวจาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/103/T_0006.PDF

ครูลูกชาวนา : เรียบเรียง

ดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page