top of page

รมช.ศธ. สนับสนุนบรรจุครูการศึกษาพิเศษ

จากข่าว vdo conference คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ

สรุปสั้นๆ ดังนี้ครับ

1. เตรียมการการเปิดภาคเรียนโดย “ครูตู้”

2. มอบนโยบายให้การศึกษาพิเศษ “กระทรวงศึกษาธิการไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

3. “ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” โดยการทำ platform มาช่วยพ่อแม่เรียนรู้วิธีสอนนักเรียนพิเศษ รวมทั้งสื่อการสอนออนไลน์ด้วย

4. สนับสนุนให้มีครูต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม

5. สนับสนุนให้มีหนทางที่จะได้เลื่อนวิทยฐานะและบรรจุโดยการแข่งขันกันเอง ในกรณีพิเศษ 6. โรงเรียน ในสศศ. มีดังนี้ 1) โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 51 แห่ง 2) โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 48 แห่ง และ 3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 แห่ง ทั่วประเทศ


สรุปข่าวโดย : ครูลูกชาวนา

ขอบคุณข่าวจาก ศธ. 360

ดู 816 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page