top of page

มาแล้วๆ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 ใครที่ฝันอยากเป็นครูของชุมชนติดตามข่าวเลย

ครูลูกชาวนาสวัสดีครับ นำข่าวดีมาฝากครับ ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 2 . โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 . เป้าหมายเพื่อผลิตครูพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ที่ตอบโจทย์โรงเรียนห่างไกลขาดแคลนครู ที่สำคัญช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา แก้ปัญหาครูประจำการโยกย้ายบ่อยในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น


โปรดติดตามรายละเอียด ตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 0795475

ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.eef.or.th


ครูลูกชาวนา : เรียบเรียงดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page