top of page

ประกาศแล้ว! ร่างกำหนดการวันสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูลูกชาวนาสวัสดีครับ มาแล้วครับ จากการถูกเลื่อนวันสอบออกมา วันนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดวันสอบมาแล้วครับ ครูที่จะสอบรองผู้อำนวยการเตรียมตัวเลยครับดู 64 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page