top of page

ประกาศแล้ว! วิธีการจัดสอบครูผู้ช่วย 2564ประกาศฉบับจริง

อ่านประกาศทั้งหมดในลิ้งค์นี้

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOPMdnuBV9QdF0E&cid=BB278C7A0D1216A5&id=BB278C7A0D1216A5%21590

แนะนำคอร์สติวสอบรอบทั่วไป 64วิธีการดำเนินการจัดสอบแนะนำคอร์สติวสอบกรณีพิเศษ 64


 

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรียบเรียง : Krulukchawna

ดู 193 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page