top of page

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จะเปิดรับสมัครที่มหาวิทยาลัยใดบ้าง? | ครูลูกชาวนา

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2564 มีทั้งเอกประถมศึกษาและเอกปฐมวัย จะมีมหาลัยอะไรบ้าง ครูลูกชาวนาได้รวบรวมไว้ให้แล้วไปดูกันครับ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2564

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ในปี 2564 จะแยกออกเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้


1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏธานี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถุ


2. หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา มี จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงคราม

- มหาลัยราชภัฏยะลา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะสมัครในปีการศึกษา 2565 ให้รอประกาศจากมหาลัยภายในเดือนสิงหาคมนี้อีกทีนะครับ แต่พี่คาดว่าน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดิมนะครับ ดังนั้น ให้เราดูเพื่อวางแผนดูว่าเราจะสมัครที่ไหนนะครับ หากมีคำถามสามารถถามไปยังเพจครูลูกชาวนาได้ตลอดนะครับ

เขียน : ครูลูกชาวนา


ดู 13,354 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page