top of page

ครุจุฬาฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก | ครูลูกชาวนา

สาขาวิชาอุดมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


ครุจุฬาฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาอุดมศึกษา ลงประกาศทางเพจเฟสบุ๊ค

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564สามารรถสมัครเรียนทางเว็บไซต์ www.register.gradchula.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-9279854 หรือ 088-0884044


เรียบเรียง : ครูลูกชาวนาComments


bottom of page