top of page

กศจ.อุบลราชธานีเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย 9 สาขาวิชาเอก รายงานตัววันที่ 5 , 7 พ.ค.63

ครูลูกชาวนาสวัสดีครับ  นำข่าวดีมาฝากครับ กศจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน  9  สาขาวิชาเอกโดยมีกำหนดการรายงานตัว วันที่ 5 และ 7  พฤษภาคม  2563  รายละเอียดดังนี้ครับ


การรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โดยรายงานตัวใน


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

กลุุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ และภาษาอังกฤษ


และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ดนตรีสากล สังคมศึกษา และพลศึกษา


 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ดังต่อไปนี้


1. สรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ https://drive.google.com/file/d/1bdRK51-koExJxTw7yr4-bsLAMrc3g4SQ/view


2. กำหนดการรายงานตัว https://drive.google.com/file/d/18JcfGxhKkJffW3z-x7eMr6CPhWSG20v8/view


ครูลูกชาวนา

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page